Öğrenmede bütüncül bir kapsayıcılığı hedefleyen Öğretmen Akademileri

ÖĞRETMEN, öğretmen eğitimine Avrupa ve uluslararası bir bakış açısı geliştiren Öğretmen Akademileri kurmak için öğretmen eğitimi ve eğitim sağlayıcıları arasında ortaklıklar kurmayı amaçlamaktadır.

Ana Hedefler

Avrupa'da

Avrupa'da öğretmen eğitimi politikalarını ve uygulamalarını geliştirmek

Lise

Lise öğretmenleri için ileriye dönük bir geliştirme stratejisini tanımlamak.

Yenilikçi

Yenilikçi ve pratik işbirliği yoluyla öğretmen eğitiminin Avrupa boyutunu ve uluslararasılaşmasını geliştirmek

Hoşgörü

Hoşgörü, ayrımcılık yapmama ve esneklik gibi tüm yönlerini kapsayan öğrenme ortamında bütünsel kapsayıcılığı teşvik etmek.

Hedeflenen

Hedeflenen meslekte mevcut ve gelecekteki beceri uyumsuzluklarını değerlendirmek.

Tüm

Tüm proje sonuçlarını geniş bir alana yaymak ve proje kapanışından sonra bunları sürdürmek

ÖĞRETMEN projesinin Kapsayıcılık Yaklaşımı

LGBTQI+ topluluğundan öğrenciler

Göçmen/mülteci geçmişi olan öğrenciler

Sosyo-ekonomik dezavantajlarla karşı karşıya olan öğrenciler

ÖĞRETMEN, hedef grupların yönlerine Kesişen bir yaklaşımla bakar.

Hedef Grup 1

Lise Öğretmenleri 4 ana uygulayıcı ülkeden (Yunanistan, İrlanda, Avusturya, Türkiye) gelen ve becerilerini güncellemek isteyen Lise Eğitimi Öğretmenleri. TG1, öğrenciler için kapsayıcılık konusundaki becerileri cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimleri, göçmen veya mülteci geçmişleri ve sosyo-ekonomik durumları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan Lise eğitimi öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Hedef guruplar

Hedef Grup 2

LGBTQI+ topluluğundan gelen öğrenciler, göçmen/mülteci geçmişi olan öğrenciler ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler.
Bu hedef grup, marjinal olarak kabul edilen bir veya daha fazla kimlikte tanımlanmaları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan öğrencilerden oluşur (LGBTQI+ öğrenci, birden fazla marjinal kategoride tanımlanan öğrenci).

Hedef Kitle 3

Politika Yapıcılar.
Bakanlıklar, Yerel ve Bölgesel makamlar, AB organları ve politikaları etkileme becerisine sahip diğer resmi paydaşlarda çalışan ve daha kapsayıcı öğrenme deneyimleri oluşturmaya yönelik AB ve ulusal düzeyde değişiklikler yapmak isteyen politika yapıcılar.

Beklenen sonuçların özeti

T

Ana sonuçlar

  • 1. Okul topluluğunda kapsayıcılık açısından İstenen Durum Raporu
  • 2. Kapsayıcılık Açısından lise öğretmenlerinin mevcut durum raporu.
  • 3. lise Öğretmenlerinin becerilerinin artırılmasına ilişkin Eğitim İhtiyaçları Analizi Raporu
  • 4. Öğrencilerin kapsayıcılığını etkili bir şekilde teşvik etme açısından öğretmenlerin becerilerini geliştirmek için bir (1) Ortak Müfredat
  • 5. Göçmen öğrencileri, LGBTQI+ öğrencileri ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri dikkate alırken kapsayıcı bir ortamı teşvik etme açısından öğretmenleri geliştiren üç (3) uzmanlık kursu
  • 6. Eğitmen Rehberi ve Öğrenici El Kitabı, Eğitmen El Kitabı
  • 7. Uluslararasılaşma aracı
  • 8. Tamamlanmış ÖĞRETMEN Ortak Eğitim Müfredatı ve Uzmanlık Kursları
  • 9. Yaygınlaştırma materyali
  • 10. Ulusal ve AB düzeyinde etkinlik raporları

TUTOR Project in Numbers

yıl
0
ülke
0
ortak
0

Haberler ve Etkinlikler​

Sosyal Medyada bizi takip edin

Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Bununla birlikte, ifade edilen görüşler ve fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya EACEA’nın görüşlerini yansıtması gerekmez. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de yetkiyi veren makam sorumlu tutulamaz.