National Education Directorate of Serik District

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş olup, faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı olarak yürütmektedir. İlçede ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim okulları, meslek okulları olmak üzere 80 eğitim kurumu bulunmaktadır.

Kamu Kurumu