ÖJAB

ÖJAB, mesleki oryantasyon ve eğitimden uluslararası ağ oluşturmaya ve mülteci yardımına kadar insanların eğitimini ve entegrasyonunu teşvik etmek için geniş çapta çalışmaktadır. Tüm faaliyetler, insanları birbirine bağlama ve onlara fırsatlar sağlama amacına dayanmaktadır. ÖJAB, 1956’dan beri mültecileri destekliyor ve onlara bakıyor. Bu çerçevede ve günümüzdeki göçmen ve mültecilerin Avrupa’ya akışı göz önüne alındığında, göçmenler ve mülteciler için barınma, genel yardım ve eğitim sağlanması, göçmenler ve mültecilerle birlikte ÖJAB’ın temel görevleri.

Sosyal içermeye odaklanan STK

Konum

Mittelgasse 16, A-1060 Wien, Avusturya

Sosyal medya