Τουρκία

Ακαδημία διδασκαλίας SERGED

Η Διδακτική Ακαδημία SERGED, διεξάγει δραστηριότητες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματοποιεί δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης επιμορφωτικών μαθημάτων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προσδιορίσει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας …

Ακαδημία διδασκαλίας SERGED Διαβάστε Περισσότερα »

Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Serik

Η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Σερίκ, ιδρύθηκε για να οργανώσει και να εποπτεύσει τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της εθνικής διεύθυνσης εκπαίδευσης και οι δραστηριότητές της εκτελούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Στην περιφέρεια υπάρχουν 80 εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, σχολεία ειδικής αγωγής, επαγγελματικά σχολεία. …

Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Serik Διαβάστε Περισσότερα »