Ελλάδα

SYMPLEXIS

Η SYMPLEXIS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, εξυπηρετώντας τις σύγχρονες ανάγκες των πληθυσμών που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον οργανισμό είναι επικεντρωμένες στον χρήστη, έχοντας ως ακρογωνιαίο λίθο μια σειρά αξιών, όπως η […]

SYMPLEXIS Read More »

ΑΣΠΑΙΤΕ

Εθνικά αναγνωρισμένος πάροχος αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Η ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει ταυτόχρονη τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Η αποστολή της περιλαμβάνει την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, καθώς και την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε εν ενεργεία ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γαλουχημένη με μεγάλες προσδοκίες

ΑΣΠΑΙΤΕ Read More »

ΙΕΚ ΑΚΜΗ – Επικεφαλής εταίρος

https://www.youtube.com/watch?v=RhutAO_0ghM Το 2022 το ΙΕΚ ΑΚΜΗ γιορτάζει μισό αιώνα ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όλα αυτά τα χρόνια η ΑΚΜΗ υπήρξε μοχλός αλλαγής, εισάγοντας καινοτόμες πρακτικές που συνέβαλαν στην αριστεία της ΕΕΚ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΑΚΜΗ έχει εξελιχθεί από έναν μικρό τοπικό Πάροχο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον μεγαλύτερο

ΙΕΚ ΑΚΜΗ – Επικεφαλής εταίρος Read More »