Βέλγιο

IGLYO

Η IGLYO είναι το μεγαλύτερο δίκτυο νέων και φοιτητών με βάση τα μέλη της παγκοσμίως, με 110 μέλη σε 43 χώρες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το κύριο έργο υπεράσπισης της IGLYO επικεντρώνεται στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και στην καταπολέμηση της βίας που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ νέοι στα σχολεία. Η IGLYO έχει συνεργαστεί με διάφορους […]

IGLYO Read More »

EVBB

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης EVBB είναι η ένωση των ελεύθερων και μη κερδοσκοπικών παρόχων εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Στόχος της είναι η ποιοτική βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ευρωπαϊκές χώρες και η αύξηση των προσπαθειών που καταβάλλονται στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η EVBB διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εντός και εκτός Ευρώπης

EVBB Read More »

EVTA

Η EVTA είναι ένας οργανισμός δικτύου που εκπροσωπεί την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των ετών, η EVTA εξελίχθηκε σε σημαντικό ενδιαφερόμενο φορέα στον τομέα της ΕΕΚ και του ανθρώπινου κεφαλαίου ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε διάφορα “τραπέζια” συνεργασίας και συντονισμού, παρέχοντας υποστήριξη στουςοργανισμούς-μέλη της και διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και

EVTA Read More »