Η ιστορία πίσω από το TUTOR ...

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παίζει τεράστιο ρόλο όχι μόνο στη διδασκαλία, αλλά κυρίως στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών.

Η γήρανση των επαγγελματιών διδασκόντων προκαλεί ανησυχία λόγω των επερχόμενων κυμάτων συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με την έρευνα TALIS 2018 του ΟΟΣΑ, λιγότερο από το 20% των εκπαιδευτικών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι το επάγγελμά τους εκτιμάται από την κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να δηλώνουν έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η κρίση του COVID προκάλεσε "επαγγελματική κρίση" και αποκάλυψε την ουσία της ανάπτυξης νέων ψηφιακών δεξιοτήτων

Η ιστορία πίσω από το TUTOR ...

2019
Ψήφισμα του Συμβουλίου

καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νέα μέσα για την κατάρτιση και την υποστήριξη ικανών, με κίνητρα και υψηλά προσόντα εκπαιδευτικών.

2020
Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαίο εκπαιδευτικό και τους εκπαιδευτή για το μέλλον:

- επαναπροσδιορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών ως ακρογωνιαίοι λίθοι της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης
- πρόσκληση για στήριξη της σταδιοδρομίας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
- ευημερία σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών.

2019
Δημοσίευση του Σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027)

- όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά και δημιουργικά, ώστε να εμπλέκουν και να παρακινούν τους μαθητές.
- όλοι οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ώστε να μπορούν να μαθαίνουν, να ζουν και να δουλεύουν καλύτερα

2022
Το πρόγραμμα TUTOR ξεκινάει

Το πρόγραμμα TUTOR είναι ένα πρόγραμμα Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+.

Το πρόγραμμα TUTOR έχει ως στόχο να έχει μια πολλαπλή επίδραση!

Η πράξη της ρίψης μιας μικρής πέτρας στο νερό θα έχει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή που μπορεί να γίνει αισθητή πολύ πιο μακριά από το αρχικό σημείο εισόδου - απόδειξη ότι οι μικρές ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερες αλλαγές, ακόμη και αν δεν μπορείτε να δείτε πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν.

Το πρόγραμμα TUTOR έχει ως στόχο να έχει μια αλυσιδωτή επιρροή!

Εκπαιδευτικοί που παρέχουν συμβουλές σχετικά με την επιθυμητή κατάσταση όσον αφορά τη συμπερίληψη.

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες δεξιότητές τους όσον αφορά την συμπερίληψη.

Εκπαιδευτικοί που παρέχουν συμβουλές στις τρέχουσες ανάγκες όσον αφορά την συμπερίληψη

Εκπαιδευτικοί που εκπαιδεύονται διαδικτυακά και δια ζώσης σε θέματα συμμετοχικότητας

Εκπαιδευτικοί που εκπαιδεύονται για τον τρόπο κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην συμπεριληπτική εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε ανταλλαγές εκπαιδευτικών-κινητικότητες

Οι εκπαιδευτικοί γίνονται πρεσβευτές του TUTOR

Οι εκπαιδευτικοί γίνονται πρεσβευτές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Ένα άτομο που εκπροσωπεί και προωθεί τους στόχους και τις δράσεις του TUTOR, ώστε να διαδοθεί το μήνυμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.