ΑΣΠΑΙΤΕ

Εθνικά αναγνωρισμένος πάροχος αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

Η ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει ταυτόχρονη τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Η αποστολή της περιλαμβάνει την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, καθώς και την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε εν ενεργεία ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γαλουχημένη με μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η ΑΣΠΑΙΤΕ στοχεύει στη διασφάλιση και προώθηση της αριστείας σε όλα τα προγράμματα που προσφέρονται από τα ακαδημαϊκά της τμήματα.

Ελλάδα

Εθνικά αναγνωρισμένος πάροχος αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

Ιστοσελίδα

https://www.aspete.gr/

Τοποθεσία

Μαρούσι, Αθήνα 15122

Social Media