Ακαδημία διδασκαλίας SERGED

Η Διδακτική Ακαδημία SERGED, διεξάγει δραστηριότητες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματοποιεί δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης επιμορφωτικών μαθημάτων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προσδιορίσει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους για επαγγελματική ανάπτυξη. Η ακαδημία εκπαιδευτικών SERGED συνεργάζεται στενά με τα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου εργάζονται εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και την Εθνική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Serik. Διοργανώνει βραχυπρόθεσμα προγραμματισμένα μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και την προετοιμασία των αρχάριων εκπαιδευτικών για το επάγγελμα.

Οργανισμός κατάρτισης

Ιστοσελίδα

https://en.serged.org/

Τοποθεσία

Merkez Mahallesi Zabıta Binası Kat, D:2, 07513 Serik/Antalya, Turkey

Social Media